LIÊN HỆ

Địa chỉ: 7A/31 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: 08:00-17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Điện thoại: +84 (28) 386 62050 – +84 (28) 386 62051 – +84 (28) 386 62052

Hotline: 0906971525

Fax: +84 (28) 38662053

Trang web: https://tlkjp.com/