VIETNAM SIMON SAFETY INDUSTRIES

Owner                    : VIETNAM SIMON SAFETY INDUSTRIES CO., LTD

Type of project     : Shoes Factory

Scale                      : 8.000 m2

Package                : Design & Build

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]