OSAKA FUJI

投資家                       : VIETNAM OSAKA FUJI CO., LTD.

業種名称                   : 機械工場

規模                            : 13.000 m2

詳細業種名称           : デザイン&ビルド

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]