SATO-SANGYO

投資家            : SATO-SANGYO VIETNAM CO., LTD.

業種名称        : 家具工場

規模                : 45.419 m2

工事範囲        : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]