SANSHO

投資家                       : SANSHO VIETNAM CO., LTD.

業種名称                   : 機械工場

規模                           : 19.980 m2

工事範囲                   : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 1   Average: 5/5]