NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL

投資家                       : NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL VIETNAM CO., LTD.

業種名称                   : 鉄筋オフィス

規模                          : 230 m2

詳細業種名称           : 改造

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]