NIPPON PAPER

投資家                       : NIPPON PAPER VIET HOA MY JOINT STOCK COMPANY

業種名称                   : 製紙工場

規模                          : 10.909 m2

詳細業種名称           : デザイン&ビルド

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]