KYMDAN ハノイ市

投資家            : SAI GON – KYMDAN RUBBER JOINT STOCK COMPANY

業種名称        : マットレス工場

規模                : 4.500 m2

工事範囲        : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]