KOKEN

投資家                      : KOKEN VIETNAM CO., LTD.

業種名称                  : 機械工場

規模                          : 50.000 m2

工事範囲                  : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 2   Average: 5/5]