KAISE

投資家                        : KAISE VIETNAM CO., LTD.

業種名称                    : 機械工場

規模                            : 10.000 m2

詳細業種名称            : デザイン&ビルド

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]