KAISE

投資家                      : KAISE VIETNAM CO., LTD.

業種名称                  : 機械工場

規模                         : 10.000 m2

工事範囲                  : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]