GOODLIFE

投資家                       : GOODLIFE HOLDINGS COMPANY

業種名称                   : 食品工場

規模                          : 18.901 m2

詳細業種名称           : デザイン&ビルド

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]