FAMILY MART 様 

投資家                       : FAMILY MART VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

業種名称                   : コンビニチェーン

規模                           : 138 軒

工事範囲                   : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 1   Average: 5/5]