DRAGON

発注者                       : DRAGON LOGISTICS CO., LTD.

業種名称                   : ロジスティクス工場

規模                           : 19.773 m2

工事範囲          : 設計&施工

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]