ABC BAKERY

投資家                       : CHAU A CHAU BAKERY CO., LTD.

業種名称                   :ケーキ店

規模                          : 161 m2

詳細業種名称           : 改造

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]