CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

TLK chiến lược 2020 – 2030 với các mục tiêu rõ ràng, cụ thể cùng bề dày kinh nghiệm và sự hoàn thiện mỗi ngày của đội ngũ lãnh dạo, quản lý và nhân viên TLK sẽ tạo thêm nhiều công trình giá trị vượt trội cho ngành xây dựng trong khu vực Asean.

TLK với các mục tiêu cụ thể trong chiếc lược 2020 – 2030 luôn dựa vào các giá trị mang tính nền tản và bền vững đối với sự phát triển của TLK:

Giá trị Nhật Bản:

  • Uy tín, Cẩn trọng, Chất lượng và lợi ích của khách hàng là hàng đầu của TLK.
  • Môi trường làm việc tốt nhất.
  • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất.
  • Công nghệ mới nhất.
  • Quy trình chiêu chuẩn chuẩn mực nhất.
  • Chất lượng công trình tốt nhất.
  • Giá thành hợp lý nhất.
  • Tài chính luôn vững chắc.